News

The impact of COVID-19 on D&I in hospitality

The impact of COVID-19 on D&I in hospitality

Read more
Bashkia e Fierit promovon platformen Mik Albania

Ne nje perpjekje per te permiresuar klimen e biznesit ne qarkun e Fier...

Read more


User manual for Mik Albania platform is published

To come to the aid of its users, Mik Albania has prepared a user manual for the platform, which w...

Read more


Publikohet "Manuali i perdorimit" te platformes Mik Albania

Per ti ardhur ne ndihme perdoruesve te saj, Mik Albania ka pergatitur nje manual perdorimi per pl...

Read more